2023, ANUL SĂNĂTĂȚII EMOȚIONALE ÎN DOMENIUL TINERETULUI LA CLUJ-NAPOCA

Tinerii clujeni au decis tema specifică de tineret a anului 2023 în Cluj-Napoca. Această temă va sta la baza dezvoltării unor proiecte și stabilirea unor priorități de finanțare la nivel local. De asemenea, tema aleasă va deveni o sursă de inspirație pentru toți actorii ecosistemului clujean de tineret. Votul s-a derulat în perioada 21 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023.

Rezultatul final al voturilor este după cum urmează:

 • ANUL SĂNĂTĂȚII EMOȚIONALE – 33,4%
 • Anul Întâlnirii – 29,8%
 • Anul Descoperirii – 19,2%
 • Anul Stării de bine – 17,6%

Numărul total de voturi exprimate din partea tinerilor a fost de 713.

VOTUL PUBLIC ȘI EFECTELE DECIZIEI

Cine a decis tema anului de tineret pentru 2023?

Tema finală a fost stabilită prin vot public care s-a derulat pe pagina 2023.clujforyouth.ro. Perioada de votare a fost între 20 decembrie 2022 și 15 ianuarie 2023. Condiția complementară de a participa în procesul de vot a fost de a avea un cont activ pe platforma bugetareparticipativa.ro.

TEMA FINALĂ DECISĂ

Propunerea 1. Anul Sănătății emoționale

Motivație: Sănătatea emoțională este o provocare care capătă tot mai multă atenție în societate, mai ales în rândul tinerilor, atât în contextul post-pandemic, cât și din cauza lipsei unor servicii cuprinzătoare de ajutor destinate tinerilor.

Acțiune: În acest an se pot întreprinde acțiuni și măsuri ce contribuie la conștientizarea nevoilor tinerilor referitoare la provocări precum anxietate și îngrijorarea resimțită cu privire la viitorul imediat și mai îndepărtat. Vor fi avute în vedere efectele post-pandemice și nevoia de a reveni la o viață normală în care societatea sprijină tinerii în a depăși aceste provocări.

Impact: Prin adresarea acestui aspect semnalat de tineri ca o prioritate putem crea premisele unei colaborări la nivel de comunitate prin care să găsim soluții pe termen lung și punând un accent mai mare pe grija față de celălalt.

Propunere finală realizată pe baza propunerilor inițiale înaintate de Isabela Stângu, Florin-Iulian Vințan și Barti Rebeka.

CE URMEAZĂ ?

Pe de o parte, anul tematic este o modalitate de a aduce în atenția factorilor de decizie dar și a altor factori interesați de nevoia identificată de tineri. Pe de altă parte, coordonatorii acestei inițiative vor întreprinde măsuri proprii pentru a aborda acest subiect și vor contribui la consolidarea activităților ecosistemului clujean de tineret ce abordează sub orice formă tema aleasă. Totodată, tema aleasă va fi abordată și în cadrul programului Com’ON Cluj-Napoca, ediția 2023.

Inițiatorii vor face demersuri de informare și planificarea unor colaborări și în Zona Metropolitană Cluj pentru a se adresa și nevoilor tinerilor din aceste localități în ceea ce privește anul tematic.

CONTEXT

Cine și de ce a propus cadrul pentru anii tematici de tineret în Cluj-Napoca?

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Zona Metropolitană Cluj, Federația Tinerilor din Cluj și Grupul PONT au inițiat în cursul anului 2021 Parteneriatul Cluj for Youth – Clujul pentru Tineri 2030. Prin acest acord, inițiatorii urmăresc crearea bazelor realizării unui cadru extins de colaborare ce urmărește creșterea calității vieții, lărgirea perspectivelor de dezvoltare personală și încurajarea participării tinerilor în formarea și dezvoltarea comunității urbane și metropolitane clujene. Colaborarea urmărește totodată creșterea capacității ecosistemului de tineret (respectiv a organizațiilor de orice natură ce activează în Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj) de a oferi servicii și soluții la nevoile specifice ale tinerilor. Anul tematic de tineret este un rezultat al acestei colaborari.

Parteneriatul propune definirea unui an tematic din trei în trei ani pentru Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj. Astfel în acest deceniu se propune identificarea câte unei teme pentru anii 2023, 2026 și 2029. Pe parcursul anului 2022 efortul local s-a focusat asupra Anului European al Tineretului sub egida denumirii Cluj for European Year of Youth 2022, prin care s-a demonstrat contribuția municipiului la dezvoltarea unor inițiative și rețele la nivelul european și național prin găzduirea unei serii de evenimente locale.

Cine a putut propune teme și până când putea face asta?

Orice tânăr (care are 14 ani împliniți și 36 ani neîmpliniți în data de 25 noiembrie 2022) care a declarat pe propria răspundere că locuiește și/sau studiază și/sau lucrează în Cluj-Napoca a putut propune o temă specifică pentru anul tematic de tineret 2023. Până la termenul limită stabilit au fost primite 16 propuneri. Pe baza acestora o echipă interdisciplinară formată din tineri și lucrători de tineret au trasat cele patru propuneri finale care au fost supuse votului tinerilor.

MAI MULTE DETALII

Florin Moroșanu, Primăria Cluj-Napoca, Centrul pentru Tineret, 0742 248139, florin.morosanu@primariaclujnapoca.ro

Tudor Ogner, Federația Tinerilor din Cluj, 0720 063300 tudor.ogner@gmail.com

András Farkas, Grupul PONT, 0757 055591, andras.farkas@pontgroup.org

CLUJ FOR YOUTH – VOT PENTRU DECIZIA TEMEI ANUALE DE TINERET PENTRU ANUL 2023 LA CLUJ-NAPOCA

Dragi tineri!

Voi sunteți cei care veți decide tema specifică de tineret pentru anul 2023 în Cluj-Napoca. Această temă va sta la baza dezvoltării unor proiecte și stabilirea unor priorități de finanțare la nivel local dar fi conferi și o sursă de inspirație pentru toți actori ecosistemului clujean de tineret.

La apelul pentru propunerea tematicii ați trimis 16 inițiative. Mai jos găsiți cele patru propuneri finale create în urma celor 16 propuneri inițiale primite de la voi, tineri.

Cine decide tema anului de tineret pentru 2023?

Tema finală va fi stabilită prin vot public ce se va derula de asemenea pe pagina 2023.clujforyouth.ro. Votul se va derula în perioada 20 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023. Condiția complementară de a participa în procesul de vot este de a avea un cont activ pe platforma bugetareparticipativa.ro. Orice persoană care are vârsta minimă de 14 ani își poate crea cont pe această platformă. Tema finală decisă va fi anunțată în perioada 16-20 ianuarie 2023. Orice persoană tânără poate vota una din cele patru propuneri. 

Ce va însemna în practică un astfel de an tematic?

Pe de o parte, acest an tematic servește ca o formă de atragere a atenției factorilor de decizie, și a altor factori de interes cu privire la tema propusă și decisă de tineri, inclusiv prin priorități de finanțare dedicate. Pe de altă parte, coordonatorii acestei inițiative vor întreprinde măsuri proprii pentru a aborda acest subiect și vor contribui la consolidarea activităților ecosistemului clujean de tineret ce abordează sub orice formă tema aleasă. Totodată, tema aleasă va fi abordată și în cadrul programului Com’ON Cluj-Napoca, ediția 2023.

Propuneri

Selecția a fost încheiat.
 • Anul Sănătății emoționale

  Motivație: Sănătatea  emoțională este o provocare care capătă tot mai multă atenție în societate, mai ales în rândul tinerilor, atât în contextul post-pandemic, cât și datorită lipsei unor servicii cuprinzătoare de ajutor al tinerilor. 

  Acțiune: În acest an se pot întreprinde acțiuni și măsuri ce contribuie la conștientizarea nevoilor tinerilor cu privire la provocări ca anxietatea, îngrijorarea resimțită cu privire la viitorul imediat și mai îndepărtat, precum și efectele post-pandemice și nevoia de a reveni la o viață normală unde societatea sprijină tânărul în a depăși astfel de provocări.

  Impact: Prin adresarea acestui aspect semnalat de tineri ca o prioritate putem crea premisele unei colaborări la nivel de comunitate prin care să găsim soluții și pe termen lung transformând astfel zona urbană într-una care consideră grija față de celălalt ca esență a dezvoltării societății.

  Propunere finală realizată pe baza propunerilor inițiale înaintate de Isabela Stângu, Florin-Iulian Vințan și Barti Rebeka.

 • Anul Stării de bine

  Motivație: Starea de bine a tinerilor pornește de la o viață sănătoasă ce ține atât de sănătatea personală, mișcarea fizică, dar și de calitatea mediului înconjurător în care trăim.

  Acțiune: Anul stării de bine propune acțiuni cu accent pe mișcare, protejare a mediului, focalizate și pe abordări sustenabile în tot ceea ce facem. Acțiunea pentru un mediu sănătos pornește de la conștientizare și continuă prin materializarea comportamentului individual responsabil, și prin acțiune colectivă orientată spre sustenabilitate. 

  Impact: Fiind cea mai conștientă generație în ceea ce privește impactul acțiunii de astăzi asupra viitorului lor, un astfel de an tematic va contribui la crearea premiselor atingerii unei stări de bine ridicate în Cluj, prin intermediul unui leadership generalizat al generației tinere de astăzi.

  Propunere finală realizată pe baza propunerilor inițiale înaintate de Isabela Stângu, Andreea Cristina Macovei, Mălina Pălăncianu, Barazsuly Viktória, Bianca-Elena Tanțău și Adriana Malanca.

 • Anul Întâlnirii

  Motivație: Anii trecuți au avut un efect devastator asupra interacțiunii societății, iar tinerii au trebuit să se adapteze la niște condiții unice în care izolarea și limitarea întâlnirilor a fost norma, tocmai în perioada vieții în care își construiesc rețelele sociale și în care își găsesc rolul în societate.

  Acțiune: Anul tematic propune regenerarea unor contexte vechi, inclusiv contextul întâlnirii fără implicarea tehnologiei, și crearea unor cadre noi de a ne întâlni, a interacționa, a crea noi conexiuni.. Indiferent de contextul spațiului urban construit, cel virtual sau cel hibrid inclusiv prin modul în care tehnologia digitală ajută la interacțiunea de calitate și nu o limitează.

  Impact: Întâlnirile ne vor permite să formăm și să dezvoltăm microcomunități, să construim prietenii și relații de colaborare transformând astfel generația tânără în cea care aduce reziliența necesară viitorului orașului.

  Propunere finală realizată pe baza propunerilor inițiale înaintate de Alexandra Lavinia Bratosin, Mălina Pălăncianu, Claudia Raț, Sergiu-Antonio Ursa, Cserei Mária și Barazsuly Viktória.

 • Anul Descoperirii

  Motivație: Dinamica dezvoltării societății este într-o permanentă accelerație iar tendințele din piața muncii, digitalizării și angajabilității sunt într-o continuă transformare.

  Acțiune: Anul tematic propune adresarea subiectelor cum ar fi dezvoltarea personală, angajabilitatea, viitorul muncii, rolul digitalizării în viața noastră și formele de implicare a tinerilor în societate. Este anul descoperirii care vine în a întâmpina curiozitatea, nevoia de adaptare și privirea noastră către un viitor într-o permanentă schimbare.

  Impact: Fiind capabili să ne ajutăm reciproc în preîntâmpinarea viitorului, reușim să creștem șansa succesului pentru generația tânără, dar și captarea capitalului uman tânăr, fără de care Clujul nu are sorți de izbândă pe termen lung.

  Propunere finală realizată pe baza propunerilor inițiale înaintate de Isabela Stângu, Florin-Iulian Vințan, Claudia Rât, Cserei Mária, Marius Cristian Coroianu, Manuela Boca, Andreea Cristina Macovei, Sânziana Varodi și Máthé Richárd János.